9 ’;}
elseif ($_GET[’formwiek’] == „n”) {
$varwiek=””;
}

$conn = @mysqli_connect(’mysql02.mzkgrudziadz.beep.pl’,’pieski1234′,’yCo5LCws6m23!’)

or die(’Brak połączenia z serwerem mysql.
Błąd: ’.mysqli_connect_errno());

@mysqli_select_db($conn,”psy”)

or die(’Nie mogę połączyć się z bazą danych
Błąd: ’.mysqli_connect_errno());

$sql=(’SELECT * FROM wp_kwarantanna where id<10 '. $varplec . $varrozmiar . $varzwierze . $varwiek . $vargmina); echo '
’;
//echo $sql;
echo ’
’;

$result = $conn->query($sql);

?>

Filtrowanie


„;
echo

’;

}

$conn->close();
?>