Centrum Opieki nad Zwierzętami zostało wybudowane w latach 2016 – 2018 według projektu opracowanego przez Pracownię Architektoniczną Tomasza Czajki z Grudziądza. Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego na ten cel wynosi ponad 5 ha.

Centrum składa się z kompleksu budynków, w skład których wchodzą: budynek wielofunkcyjny (A) o powierzchni zabudowy ponad 1200m2, trzy budynki z boksami dla psów (B, C, D), których łączna powierzchnia zabudowy wynosi ponad 1000m2, budynek dla psów zimnolubnych (E) o powierzchni 280m2 oraz ostatni z budynków – kwarantanna (F) o pow. zabudowy 150m2.

W Centrum znajduje się łącznie ponad 80 boksów dla psów, w części budynku wielofunkcyjnego wyodrębniona została przestrzeń z przeznaczeniem wyłącznie dla kotów, wyposażona w zewnętrzne woliery.

Podstawowym zadaniem Centrum Opieki nad Zwierzętami jest świadczenie usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy – miasto Grudziądz.