uzyskała wpis do KRS 12 czerwca 2015r. Jest to więc oficjalna data rozpoczęcia naszej działalności, ale nieformalnie pomagamy potrzebującym zwierzętom od lat.

Każda z osób zaangażowanych w powstanie Fundacji działała najpierw indywidualnie, w ramach własnych możliwości: dokarmialiśmy bezdomne psy i koty, wyłapywaliśmy chore zwierzęta i poddawaliśmy je leczeniu. Prowadziliśmy również domy tymczasowe, działaliśmy jako wolontariusze w różnych organizacjach oraz interweniowaliśmy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. W takich okolicznościach się poznaliśmy i zaczęliśmy wspierać w naszych działaniach.

To pozwoliło nam pomagać więcej, częściej i bardziej. Jednak wnikając w rzeczywistość potrzebujących zwierząt, dostrzegliśmy jak wiele jeszcze musi być zrobione. Odkryliśmy, że pomoc doraźna, choć ważna, to zaledwie czubek góry lodowej. Musimy jeszcze wiele zmienić w świadomości ludzi i zainicjować zmiany prawne, by rzeczywiście odmienić sytuację zwierząt w Polsce.

Wiedzieliśmy, że sami nie możemy już zrobić więcej i zrodził się w naszych głowach pomysł założenia organizacji, która krok po kroku, pomoże zrealizować nasze cele – i tak powstała Fundacja.

Siedem życzeń i siedem naszych założeń to:

1. niesienie pomocy bezdomnym, porzuconym i krzywdzonym zwierzętom: prowadzenie działalności adopcyjnej oraz zakładanie i prowadzenie domów tymczasowych, azyli i przytulisk dla zwierząt, leczenie zwierząt potrzebujących,

2. udzielanie pomocy placówkom i osobom prywatnym niosącym pomoc bezdomnym zwierzętom: organizowanie i finansowanie zabiegów lekarsko-weterynaryjnych i pielęgnacyjnych, zakupu karm, lekarstw i akcesoriów oraz wyposażenia, niezbędnych do ratowania zdrowia i życia zwierząt i opieki nad nimi,

3. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt: działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji,

4. ochrona środowiska i ochrona zwierząt dzikich, w tym doraźna pomoc lekarsko-weterynaryjna zwierzętom dzikim,

5. integracja społeczności lokalnej wokół zagadnienia ochrony praw zwierząt i ochrony środowiska: działalność mająca na celu podniesienie świadomości w zakresie właściwej opieki ludzi nad zwierzętami, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt domowych i wolnożyjących oraz działalność edukacyjną na rzecz zwierząt w środowiskach wiejskich,

6. prowadzenie szeroko pojmowanej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt poprzez współpracę z instytucjami oświatowo-wychowawczymi oraz środowiskami i osobami wykluczonymi społecznie,

7. zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt.

Mamy zapał, wiedzę, doświadczenie, zwykle brakuje nam tylko środków. Jesteśmy otwarci na każdą pomoc: możesz ofiarować nam swój czas jako wolontariusz, możesz wpłacić pieniądze jednorazowo lub zadeklarować comiesięczną pomoc, możesz adoptować od nas zwierzę, dokonać adopcji wirtualnej lub stworzyć dom tymczasowy…. jeśli nie możesz zrobić żadnej z wymienionych rzeczy – opowiedz o nas innym. Zawsze możesz znaleźć sposób, żeby wesprzeć nasze działania. Pomóż nam pomagać!