” „;
}

if ($_GET[’formzwierze’] == „pies”) {
$varzwierze=’ and gatunek=”pies” ’;}
elseif ($_GET[’formzwierze’] == „kot”) {
$varzwierze=’ and gatunek=”kot” ’;}
elseif ($_GET[’formzwierze’] == „n”) {
$varzwierze=”and gatunek<>” „;
}

if ($_GET[’formwiek’] == „duzy”)
{
$varrozmiar=’ and rozmiar=”duży”’;
}elseif ($_GET[’formrozmiar’] == „sredni”) {
$varrozmiar=’ and rozmiar=”średni” ’;}
elseif ($_GET[’formrozmiar’] == „maly”) {
$varrozmiar=’ and rozmiar=”mały” ’;}
elseif ($_GET[’formrozmiar’] == „n”) {
$varrozmiar=”and rozmiar<>” „;
}

if ($_GET[’formwiek’] == 1)
{
$varwiek=’ and wiek between 0 and 3′;
}elseif ($_GET[’formwiek’] == 2) {
$varwiek=’ and wiek between 3 and 6 ’;}
elseif ($_GET[’formwiek’] == 3) {
$varwiek=’ and wiek between 6 and 9 ’;}
elseif ($_GET[’formwiek’] == 4) {
$varwiek=’ and wiek > 9 ’;}
elseif ($_GET[’formwiek’] == „n”) {
$varwiek=”and wiek<>” „;
}

global $wpdb;
$query=$wpdb->get_results(’SELECT * FROM wp_kwarantanna ’. $varplec . $varrozmiar . $varzwierze . $varwiek);
echo ’
’;

$wynik=wyswietl($query);

function wyswietl($query)
{
global $wpdb;
$filtrwynik=$query;
return $filtrwynik;
}
?>’;
echo’

’;
echo’

’;
echo’

Imię

’;
echo’

’.$pieski->nazwa .’

’;
echo’

’;
echo’

’;
echo’

Płeć

’;
echo’

’.$pieski->płeć .’

’;
echo’

’;

echo’

’;
echo’

Rasa

’;
echo’

’.$pieski->rasa .’

’;
echo’

’;
echo’

’;
echo’

Umaszczenie

’;
echo’

’.$pieski->umaszczenie .’

’;
echo’

’;
echo’

’;
echo’

Opis

’;
echo’

’.$pieski->opis .’

’;
echo’

’;
echo’

’;
echo’

Kwarantanna do

’;
echo’

’.$pieski->kwarantanna .’

’;
echo’

’;
echo’

’;
echo’

Wiek

’;
echo’

’.$pieski->wiek .’

’;
echo’

’;

echo’

’;
echo’

Rozmiar

’;
echo’

’.$pieski->rozmiar .’

’;
echo’

’;
echo’

’;
echo’

Przyjęty

’;
echo’

’.$pieski->dataprzyjecia .’

’;
echo’

’;
echo’

’;
echo’

’;
}

?>